Projektweb

Grønne indkøb til sygehuse - med fokus på ftalater

Velkommen til projektet:

’Grønne indkøb til sygehuse

— med fokus på ftalater’

Denne hjemmeside beskriver det igangværende projekt ’Grønne indkøb i sygehuse—med fokus på ftalater’.

Projektet gennemføres for Miljøstyrelsen af EcoForum i samarbejde med Syddansk Universitet. Find projektbeskrivelsen her eller brug links til højre.

Resultaterne af projektet vil blive gjort tilgængelige under de forskellige overskrifter i menuen til venstre. Det drejer sig om:

· Liste over medicinske forbrugsartikler fri for mærkningspligtige ftalater - dvs. fri for DEHP, DBP, BBP og DIBP. Listen omfatter produkter, der jf. Direktivet om medicinsk udstyr (revision 2007/47/EF) kræves mærket hvis de indeholder de nævnte klassificerede ftalater, som ikke indeholder disse blødgørere. Listen er tænkt som inspiration for produktgrupper og indkøbere i regionerne og andre relevante institutioner.

· Scoringsmetode for medicinsk udstyr til brug for miljømæssig sammenlignende vurdering af alternative produkter der opfylder den samme funktion. Metoden er baseret på en miljøscoring af de materialer der indgår (se nedenfor).

· Vurdering og miljøscoring for materialer der indgår i medicinsk forbrugsudstyr. Beskrivelserne foreligger for de typer af plast der indgår i produktlisten. Miljøscoringen er baseret på kriterierne for materialevurdering.

· Sammenfatning af Miljöstyrningsrådets indkøbs-vejledninger. Disse svenske vejledninger omfatter følgende produktområder:

- Anæstesi- og intensiv- plejeprodukter - forbrugsartikler

- Anæstesi- og intensiv- plejeprodukter - udstyr

- EKG-, diatermi- og defibrillator udstyr

- Enteral nitrition (sondemadningsaggregat, nasogastrisk sonde, gastrostomi port m.v. samt PEG og jejunostomi)

- Forbindingsartikler

- Forbrugsartikler til hæmodialyse

- Forbrugsartikler til peritoneal dialyse

- Inkontinens- og urologiartikler

- Medicinsk teknisk udrustning generelt

- Udstyr til hæmodialyse

- Udstyr til peritoneal dialyse

- Undersøgelseshandsker

- Vandrensningsanlæg til hæmodialyse

- Lægemidler (ikke med i sammenfatningen)

- Plejetjenester (i høring)

 

    

 

 

 

Denne projekt-web er udarbejdet af :

Henrik Grüttner

EcoForum

Tlf: 40 20 34 64

hg@eco-forum.dk

 

Kontakt mig gerne hvis du finder fejl eller mangler - eller har relevante supplerende oplysninger

Seneste opdatering 17-03-2011

Hvorfor fokus på ftalater?

Læs her hvad forskellige officielle instanser og forskellige organisationer skriver om ftalater.

Særligt om ftalater

De svenske vejledninger arbejder med differentierede krav til ftalater.