Projektweb

Grønne indkøb til sygehuse - med fokus på ftalater

Svenske vejledninger

- opdelt på produktområder

Tekstboks: Til højre vises en oplistning af krav og tildelingskriterier i de svenske vejledninger:
Det skal bemærkes at krav og tildelingskriterier i forbindelse med oversættelsen er blevet omformuleret og forkortet. 
Ønsker man at se den præcise formulering kan man følge links til Miljøstyrningsrådets web ved at klikke på navnet for produktområdet.
Kravene er mærket:
A for krav til leverandøren og 
B for krav til produkterne. 
C angiver at der er tale om et tildelingskriterium.

Mange af kravene går igen for de forskellige produktområder i næsten samme formulering. 
Der er derfor yderligere udført en oplistning efter miljøtema for henholdsvis udstyr og forbrugsmaterialer.

Produktområde

Komponenter eller funktion/miljøtema

Obligatoriske krav

Tildelingskriterier

Udstyr til hæmodialyse og Udstyr til peritoneal dialyse

Elektriske og elektroniske komponenter

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

 

 

Emballage

A.2. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

 

 

Batterier

B.1 Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645

 

 

Udstyrets anvendelse

 

C.1 Medfølger produktdokumentation der fortæller hvordan miljøbelastningen kan reduceres jf. IEC-standard 60601-1-9?

 

Elektriske og elektroniske komponenter

 

C.2 Opfylder udstyret kravene i RoHS-direktivet 2002/95/EF m.h.t. kemikalier og tungmetaller?

 

Energi- og vandforbrug

 

C.3 Kan apparatet indstilles så det automatisk slukker når det ikke er i brug?

 

 

 

 

Forbrugsartikler til hæmodialyse

Emballage

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

 

 

Rengørings-, afkalknings- og desinfektionsmidler

B.1. Må ikke være klassificeret miljøfarligt (N)

 

 

Rengørings-, afkalknings- og desinfektionsmidler

B.2. Må ikke indeholde halogenerede kemiske forbindelse

 

 

Pakkemateriale / emballage - dvs. beholdere til dialysekoncentrat og rengørings, afkalknings- og desinfektionsmidler og skyllevæske

B.3. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC

C.1. Er beholdere tydeligt mærket i forhold til genbrug, jf. DIN 6120 eller tilsvarende

 

Yderpakninger til slanger og filter

B.4. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC

 

 

Slanger og koblinger

 

C.2. Skal indeholde < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R23, 24, 25, 26, 28, 28, 39, 45, 46, 48, 49, 60 og 61) - dvs. CMR-stoffer eller meget giftige/giftige stoffer (dette omfatter bl.a. ftalaterne DEHP, DBP og BBP

 

Slanger og koblinger

 

C.3. Skal indeholde < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R50, R50/53, R51/53 og R52/53) - dvs. miljøfarlig stoffer (dette omfatter eksempelvis bly)

 

Slanger og koblinger

 

C.4. Skal indeholde < 100 ppm af ftalaterne: DNOP, DIDP og DINP

 

Transport- og primært pakningsmateriale

 

C.5. Skal være ubleget eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

Dialysekoncentrater

 

C.6. Skal være så koncentrerede at de skal fortyndes med mindst 44 dele vand

 

 

 

 

Vandrensningsanlæg til hæmodialyse

Elektriske og elektroniske komponenter

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

 

 

Batterier

B.1 Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645

 

 

Desinfektion af anlægget

B.2 Anlægget skal kunne desinficeres uden brug af kemikalier under normal drift

 

 

Nyindtag af vand

B.3 Anlægget skal være konstrueret således at indtag af vand reduceres eller stoppes når der er nok recirkuleret vand i systemet

 

 

Vandforbrug

 

Kan anlægget drives med en konversionsfaktor på mindst 70%

 

 

 

 

Forbrugsartikler til peritoneal dialyse

Emballage

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

 

 

Pakkemateriale / emballage - dvs. beholdere til dialysekoncentrat

B.1 Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC

 

 

Slanger og koblinger

 

C.1. Indeholder produktet < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R23, 24, 25, 26, 28, 28, 39, 45, 46, 48, 49, 60 og 61) - dvs. CMR-stoffer eller meget giftige/giftige stoffer (dette omfatter bl.a. ftalaterne DEHP, DBP og BBP

 

Slanger og koblinger

 

C.2. Indeholder produktet < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R50, R50/53, R51/53 og R52/53) - dvs. miljøfarlig stoffer (dette omfatter eksempelvis bly)

 

Slanger og koblinger

 

C.3. Indeholder plast i produktet < 100 ppm af ftalaterne: DNOP, DIDP og DINP

 

Transport- og primært pakningsmateriale

 

C.4. Er materialerne ublegede eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

 

 

EKG-, diatermi- og defibrillator udstyr

Elektriske og elektroniske komponenter

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

 

 

Emballage

A.2. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

 

 

Batterier

B.1 Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645

 

 

Udstyrets anvendelse

 

C.1 Medfølger produktdokumentation der fortæller hvordan miljøbelastningen kan reduceres jf. IEC-standard 60601-1-9?

 

Elektriske og elektroniske komponenter

 

C.2 Opfylder udstyret kravene i RoHS-direktivet 2002/95/EF m.h.t. kemikalier og tungmetaller?

 

Plastmaterialer i produkt eller pakning

 

C.3. Indeholder plast i produktet < 100 ppm af ftalaterne: DEHP, DBP, BBP, DNOP, DIDP og DINP

 

Transport- og primært pakningsmateriale

 

C.4. Er materialerne ublegede eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

Papirforbrug ved brug af EKG- og defibrillatorudstyr

 

C.5. Kan udstyret indstilles så der ikke sker automatisk udskrift?

 

Batterier

 

C.6. Er udstyret fri for batterier med indhold af bly, kviksølv og kadmium?

 

Tilbehør og forbrugsmaterialer

 

C.7. Tilbydes tilbehør og forbrugsmaterialer som kan anvendes flere gange?

 

 

 

 

Enteral nitrition (sondemadningsaggregat, nasogastrisk sonde, gastrostomi port m.v. samt PEG og jejunostomi)

Emballage

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

 

 

Plastmaterialer

B.1. Produkterne skal være fri for  (<=1000 ppm) ftalaterne: DEHP, DBP, BBP, DNOP, DIDP og DINP (gælder dog ikke forlængerslange til knap)

 

 

Transportemballage og fordelingsemballage

B.2. Skal være fri for PVC

 

 

Transport- og primært pakningsmateriale

B.3. Materialerne skal være ublegede eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

Plastmaterialer

 

C.1. Er forlængerslange fri for (<=1000 ppm) ftalaterne: DEHP, DBP, BBP, DNOP, DIDP og DINP?

 

 

 

 

Anæstesi- og intensiv plejeprodukter - forbrugsartikler

Emballage

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273 og opfylde alle såkaldt væsentlige krav i bilag 2 i Emballagedirektivet (94/62/EF)

 

 

Plastmaterialer

B.1. Se separat fane…

C.1. Se separat fane…

 

Materialer

B.2. Produkterne skal være fri for latex

 

 

Materialer

B.3. Produktet skal være fri for bly, cadmium, og hexavalent chrom (<0,1% eller 0,01%)

 

 

Plastemballage

B.4. Plast i emballagen må ikke indeholde kloreret plast f.eks. PVC

 

 

Emballage - papir/pap

B.5. Cellulose skal være ublegede eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

Plastmaterialer

 

C.2. Er beholdere tydeligt mærket i forhold til genbrug, jf. DIN 6120 eller tilsvarende?

 

 

 

 

Anæstesi- og intensiv plejeprodukter - udstyr

Emballage

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273 og opfylde alle såkaldt væsentlige krav i bilag 2 i Emballagedirektivet (94/62/EF)

 

 

Elektriske og elektroniske komponenter

A.2. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

 

 

Batterier

A.3. Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645

 

 

Batterier

Jf. forordning 1997:645 må bly, cadmium og kviksølv ikke findes i batterierne (Pb og Hg <0,1%, Cd <0,01%)

 

 

Plastemballage

B.4. Plast i emballagen må ikke indeholde kloreret plast f.eks. PVC

 

 

Emballage - papir/pap

B.5. Cellulose skal være ublegede eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

Energiforbrug

 

C.1. Angiv energiforbrug i W/h dels som standby og dels ved maksimal drift jf. IEC 60601-1. Lav forbrug giver højere point.

 

Energiforbrug PC'er

 

C.2. Opfylder PC'er som indgår energisparekrav svarende til Energy Star e.l.

 

Energimålere

 

C.3. Er udstyret forsynet med forbrugsmålere?

 

Gas lækage

 

C.4. er udstyret testet for lækage jf. EN 740?

 

Tungmetaller

 

C.5. Er udstyret fri for metallerne bly (<0,1%), cadmium (<0,01%), kviksølv (<0,1%) og hexavalent chrom (<0,1%)? Jf. RoHS 2002/957/EF

 

Flammehæmmere

 

C.6. Er udstyret fri for flammehæmmerne PBB (<0,1%) og PBDE (<0,1%) samt tilsatte chlorparafiner (<0,1%) jf. RoHS 2002/957/EF?

 

Ftalater

 

C.7. Er udstyret fri for (<1%) ftalaterne: DEHP, DBP, BBP, DNOP, DIDP og DINP?

 

Deklaration

 

C.8. Arbejder I i forhold til standarden IEC 60601-1-9 for nye produkter som indgår i tilbuddet?

 

 

 

 

Forbindingsartikler

Emballage

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

 

 

Antibiotika

B.1. Produkterne skal være fri for tilsat antibiotika

 

 

Andre antimikrobielle tilsætninger

B.2. Produkterne skal være fri for tilsat Triclosan (CAS nr 3380-34-5)

 

 

Sølv

B.3. Produkterne skal være fri for tilsat sølv. (- accepteres dog til svære forbrændinger)

 

 

Latex

B.4. Produkterne skal være fri for tilsat latex - dette gælder dog ikke som bindemiddel.

 

 

Lanolin

B.5. Produkterne skal være fri for tilsat lanolin (CAS nr 8006-54-0)

 

 

Kolofonium

B.6. Produkterne skal være fri for tilsat kolofonium (CAS nr 8050-09-7, 8052-10-6 eller 73138-82-6)

 

 

Plastemballage

B.7. Plast i emballagen må ikke indeholde kloreret plast f.eks. PVC

 

 

Emballage af cellulose

B.8. Cellulose skal være ublegede eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

Anbefalet affaldshåndtering

 

C.1. vedlægges information om anbefalet affaldshåndtering for produkterne?

 

Allergifremkaldende stoffer

 

C.2. Indeholder produktet sammenlagt <1% tilsætningsstoffer klassificeret som allergifremkaldende med risikosætningerne R42 og R43?

 

Formaldehyd

 

C3. Indeholder produktet højst 30 ppm fri eller delvis hydrolyserbart formaldehyd?

 

Lukkematerialer på emballagen

 

C.4. Indeholder lukkematerialerne i emballagen <1% naturgummilatex?

 

 

 

 

Undersøgelseshandsker

Emballage

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. direktiv 2006:1273

 

 

Handsker

B.1. Handsker skal være fri for pudder

 

 

Handsker

B.2. Skal indeholde < 0,1% (masse) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R23, 24, 25, 26, 28, 28, 39, 45, 46, 48, 49, 60 og 61) - dvs. CMR-stoffer eller meget giftige/giftige stoffer (dette omfatter bl.a. ftalaterne DEHP, DBP og BBP

 

 

Handsker

og skal indeholde < 0,1% (masse) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R50, R50/53, R51/53 og R52/53) - dvs. miljøfarlig stoffer

 

 

Handsker

B.3. Må ikke indeholde mere end 0,1% tiuramer

 

 

Emballage af plast

B.4. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC

 

 

Emballage af cellulose

B.5. Skal være ubleget eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

 

 

C.1. Indeholder handskerne <0,1% ftalater?

 

 

 

 

Inkontinens- og urologiartikler

Emballage

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. direktiv 2006:1273

 

 

Absorberende hjælpemidler

B.1. Produktet skal være fri for bly, cadmium, hexavalent chrom  og tinorgniske forbindelse (<0,1%)

 

 

Absorberende hjælpemidler

B.2. Produkterne må ikke være tilsat parfyme

 

 

Absorberende hjælpemidler

B.3. Produkterne må ikke være tilsat optisk hvidt

 

 

Absorberende hjælpemidler

B.4. Produkterne skal være fri for tilsat kolofonium (CAS nr 8050-09-7, 8052-10-6 eller 73138-82-6)

 

 

Absorberende hjælpemidler

B.5. Skal være fremstillet af ubleget fluffmasse eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

Absorberende hjælpemidler

B.4. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC

 

 

Emballage af plast

B.4. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC

 

 

Emballage af cellulose

B.5. Skal være ubleget eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

Ftalater

 

C.1. Indeholder plast i produktet < 0,1% af ftalaterne: DEHP, DBP, BBP?

 

Ftalater

 

C.2. Indeholder plast i produktet < 0,1% af ftalatet: DNOP?

 

CMR-stoffer

 

C.3. Indeholder produktet < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R23, 24, 25, 26, 28, 28, 39, 45, 46, 48, 49, 60 og 61) - dvs. CMR-stoffer eller meget giftige/giftige stoffer (dette omfatter bl.a. ftalaterne DEHP, DBP og BBP

 

Kloreret plast

 

C.4. Er produktet fri for kloreret plast?

 

 

 

 

Medicinsk teknisk udrustning generelt

Emballage

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273 og opfylde alle såkaldt væsentlige krav i bilag 2 i Emballagedirektivet (94/62/EF)

 

 

Elektriske og elektroniske komponenter

A.2. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

 

 

Batterier

A.3. Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645