Projektweb

Grønne indkøb til sygehuse - med fokus på ftalater

Det svenske Miljøstyrningsrådet har igennem en årrække udarbejdet indkøbsvejledninger på en lang række produktområder - inklusiv diverse medicinsk udstyr og forbrugsartikler.

Vejledningerne omfatter følgende produktområder:

· Anæstesi- og intensiv- plejeprodukter - forbrugsartikler

· Anæstesi- og intensiv- plejeprodukter - udstyr

· EKG-, diatermi- og defibrillator udstyr

· Enteral nitrition (sondemadningsaggregat, nasogastrisk sonde, gastrostomi port m.v. samt PEG og jejunostomi)

· Forbindingsartikler

· Forbrugsartikler til hæmodialyse

· Forbrugsartikler til peritoneal dialyse

· Inkontinens- og urologiartikler

· Medicinsk teknisk udrustning generelt

· Udstyr til hæmodialyse

· Udstyr til peritoneal dialyse

· Undersøgelseshandsker

· Vandrensningsanlæg til hæmodialyse

· Lægemidler

· Plejetjenester (i høring)

 

De to sidste områder er ikke refereret nærmere her.

 

Materialet er udarbejdet i en proces hvor der inddrages relevante interessenter og eksperter - se eventuelt yderligere om processen her.

 

For næsten alle produktområderne er der udarbejdet:

- Kriteriedokumenter,

- Baggrundsrapport der i detaljer beskriver baggrunden for de opstillede kriterier samt en 

- Svarformular til brug for tilbudsgiver

 

Svenske indkøbsvejledninger

Sammenfatning / bearbejdning

I dette projekt er der udført en sammenfatning af vejledningernes krav og tildelingskriterier.

 

Sammenfatningen er tilgængelige på to former:

 

1) Oplistning af produktområderne med de tilhørende krav/kriterier, og

2) Opdelt efter miljøtemaer  for henholdsvis  forbrugsartikler - se nedenfor - og udstyr - se separat side.

Særligt om ftalater

De svenske vejledninger arbejder med differentierede krav til ftalater

- læs mere her.

 

Anæstesi- og intensiv plejeprodukter - forbrugsartikler

Enteral nutrition

Forbindingsartikler

Forbrugsartikler til hæmodialyse

Forbrugsartikler til peritoneal dialyse

Inkontinens- og urologiartikler

Undersøgelses-handsker

Allergifremkaldende stoffer

 

 

C.2. Indeholder produktet sammenlagt <1% tilsætningsstoffer klassificeret som allergifremkaldende med risikosætningerne R42 og R43?

 

 

 

 

Anbefalet affaldssortering

 

 

C.1. Vedlægges information om anbefalet affaldshåndtering for produkterne?

 

 

 

 

Antibiotika

 

 

B.1. Produkterne skal være fri for tilsat antibiotika.

 

 

 

 

CMR-stoffer eller meget giftige stoffer

 

 

 

Slanger og koblinger: C.2. Skal indeholde < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R23, 24, 25, 26, 28, 28, 39, 45, 46, 48, 49, 60 og 61) - dvs. CMR-stoffer eller meget giftige/giftige stoffer (dette omfatter bl.a. ftalaterne DEHP, DBP og BBP

Slanger og koblinger: C.1. Indeholder produktet < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R23, 24, 25, 26, 28, 28, 39, 45, 46, 48, 49, 60 og 61) - dvs. CMR-stoffer eller meget giftige/giftige stoffer (dette omfatter bl.a. ftalaterne DEHP, DBP og BBP

C.3. Indeholder produktet < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R23, 24, 25, 26, 28, 28, 39, 45, 46, 48, 49, 60 og 61) - dvs. CMR-stoffer eller meget giftige/giftige stoffer (dette omfatter bl.a. ftalaterne DEHP, DBP og BBP

B.2. Produkterne skal indeholde < 0,1% (masse) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R23, 24, 25, 26, 28, 28, 39, 45, 46, 48, 49, 60 og 61) - dvs. CMR-stoffer eller meget giftige/giftige stoffer (dette omfatter bl.a. ftalaterne DEHP, DBP og BBP

Deklaration

C.8. Arbejder I i forhold til standarden IEC 60601-1-9 for nye produkter som indgår i tilbuddet?

 

 

 

 

 

 

Dialysekoncentrat

 

 

 

Dialysekoncentrat: 

C.6. Skal være så koncentrerede at de skal fortyndes med mindst 44 dele vand.

 

 

 

El producentansvar

A.2. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

 

 

 

 

 

 

Emballage producentansvar

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273 og opfylde alle såkaldt væsentlige krav i bilag 2 i Emballagedirektivet (94/62/EF)

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. direktiv 2006:1273

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. direktiv 2006:1273

Formaldehyd

 

 

C3. Indeholder produktet højst 30 ppm fri eller delvis hydrolyserbart formaldehyd?

 

 

 

 

Ftalater

B.1. Se separat side

B.1. Produkterne skal være fri for  (<=1000 ppm) ftalaterne: DEHP, DBP, BBP, DNOP, DIDP og DINP (gælder dog ikke forlængerslange til knap)

 

C.1. Er forlængerslange fri for (<=1000 ppm) ftalaterne: DEHP, DBP, BBP, DNOP, DIDP og DINP?

 

C.4. Indeholder produktet < 100 ppm af ftalaterne: DNOP, DIDP og DINP

C.3. Indeholder plast i produktet < 100 ppm af ftalaterne: DNOP, DIDP og DINP

C.1. Indeholder plast i produktet < 0,1% af ftalaterne: DEHP, DBP, BBP?

 

C.2. Indeholder plast i produktet < 0,1% af ftalatet: DNOP?

C.1. Indeholder handskerne <0,1% ftalater?

Genbrugsmærkning

C.2. Er beholdere tydeligt mærket i forhold til genbrug, jf. DIN 6120 eller tilsvarende?

 

 

C.1. Er beholdere tydeligt mærket i forhold til genbrug, jf. DIN 6120 eller tilsvarende

 

 

 

Halogenerede forbindelse

 

 

 

Rengørings– og desinfektionsmidler:

B.2. Må ikke indeholde halogenerede kemiske forbindelser.

 

 

 

Kloreret plast

B.4. Plast i emballagen må ikke indeholde kloreret plast f.eks. PVC

 

B.7. Plast i emballagen må ikke indeholde kloreret plast f.eks. PVC.

Pakkemateriale / emballage - dvs. beholdere til dialysekoncentrat og rengørings, afkalknings- og desinfektionsmidler og skyllevæske:

B.3. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC.

 

Yderpakninger til slanger og filter

B.4. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC.

Pakkemateriale / emballage - dvs. beholdere til dialysekoncentrat: B.1 Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC

Absorberende hjælpemidler:

B.4. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC.

 

Emballage af plast:

B.4. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC 

 

C.4. Er produktet fri for kloreret plast?

Emballage af plast:

B.4. Må ikke bestå af kloreret plast, f.eks. PVC

Kolofonium

 

 

B.6. Produkterne skal være fri for tilsat kolofonium (CAS nr 8050-09-7, 8052-10-6 eller 73138-82-6)

 

 

Absorberende hjælpemidler

B.4. Produkterne skal være fri for tilsat kolofonium (CAS nr 8050-09-7, 8052-10-6 eller 73138-82-6)

 

Lanolin

 

 

B.5. Produkterne skal være fri for tilsat lanolin (CAS nr 8006-54-0)

 

 

 

 

Latex

B.2. Produkterne skal være fri for latex

 

B.4. Produkterne skal være fri for tilsat latex - dette gælder dog ikke som bindemiddel.

 

C.4. Indeholder lukkematerialerne i emballagen <1% naturgummilatex?

 

 

 

 

Metaller

B.3. Produktet skal være fri for bly, cadmium, og hexavalent chrom (<0,1% eller 0,01%)

 

 

 

 

Absorberende hjælpemidler: B.1. Produktet skal være fri for bly, cadmium, hexavalent chrom  og tinorgniske forbindelse (<0,1%)

 

Miljøfare klassificerede

 

 

 

Rengørings-, afkalknings- og desinfektionsmidler: B.1. Må ikke være klassificeret miljøfarligt (N)

 

Slanger og koblinger: C.3. Skal indeholde < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R50, R50/53, R51/53 og R52/53) - dvs. miljøfarlig stoffer (dette omfatter eksempelvis bly)

C.2. Indeholder produktet < 0,1% (vægt) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R50, R50/53, R51/53 og R52/53) - dvs. miljøfarlig stoffer (dette omfatter eksempelvis bly)

 

B.3. Skal indeholde < 0,1% (masse) tilsætningsstoffer  som skal klassificeres med R50, R50/53, R51/53 og R52/53) - dvs. miljøfarlig stoffer

Optisk hvidt

 

 

 

 

 

Absorberende hjælpemidler: B.3. Produkterne må ikke være tilsat optisk hvidt

 

Parfume

 

 

 

 

 

Absorberende hjælpemidler: B.2. Produkterne må ikke være tilsat parfume

 

Pudder

 

 

 

 

 

 

B.1. Handskerne skal være fri for pudder

PVC

 

Transportemballage og fordelingsemballage: B.2. Skal være fri for PVC

 

 

 

 

 

Sølv

 

 

B.3. Produkterne skal være fri for tilsat sølv.

(- accepteres dog i produkter til svære forbrændinger)

 

 

 

 

Tiuramer

 

 

 

 

 

 

B.3. Produkterne må ikke indeholde mere end 0,1% tiuramer

Triclosan

 

 

B.2. Produkterne skal være fri for tilsat Triclosan (CAS nr 3380-34-5)

 

 

 

 

Ubleget eller uden klorgas

Emballage af papir/pap:

B.5. Cellulose skal være ubleget eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

Emballage af papir/pap:

B.3. Cellulose skal være ubleget eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

Emballage af papir/pap: B.8. Cellulose skal være ubleget eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

Absorberende hjælpemidler:

B.5. Skal være fremstillet af ubleget fluffmasse eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden) /

 

Emballage af papir/pap: B.5. Cellulose skal være ubleget eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

Emballage af papir/pap: B.5. Cellulose skal være ubleget eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)