Projektweb

Grønne indkøb til sygehuse - med fokus på ftalater

Svenske vejledninger for udstyr

- opdelt på miljøtemaer

Tekstboks: Til højre vises en oplistning af de miljøtemaer der er håndteret i de svenske vejledninger for udstyr.
Det skal bemærkes at krav og tildelingskriterier i forbindelse med oversættelsen er blevet omformuleret og forkortet. 
Kravene er mærket:
A for krav til leverandøren og 
B for krav til produkterne. 
C angiver at der er tale om et tildelingskriterium.

 

Anæstesi- og intensiv plejeprodukter - udstyr

EKG-, diatermi- og defibrillator udstyr

Medicinsk teknisk udrustning generelt

Udstyr til hæmodialyse og Udstyr til peritoneal dialyse

Vandrensningsanlæg til hæmodialyse

Automatisk sluk

 

 

 

C.3 Kan apparatet indstilles så det automatisk slukker når det ikke er i brug?

 

Desinfektion

 

 

 

 

B.2 Anlægget skal kunne desinficeres uden brug af kemikalier under normal drift

El producentansvar

 

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

A.2. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

A.1 Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for elektriske og elektroniske komponenter jf. direktiv 2005:209

Elforbrug

C.1. Angiv energiforbrug i W/h dels som standby og dels ved maksimal drift jf. IEC 60601-1. Lav forbrug giver højere point.

 

 

 

 

Elforbrug PC

C.2. Opfylder PC'er som indgår energisparekrav svarende til Energy Star e.l.

 

 

 

 

Emballage producentansvar

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273 og opfylde alle såkaldt væsentlige krav i bilag 2 i Emballagedirektivet (94/62/EF)

A.2. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

A.1. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273 og opfylde alle såkaldt væsentlige krav i bilag 2 i Emballagedirektivet (94/62/EF)

A.2. Tilbudsgiver skal opfylde producentansvar for emballage jf. forordning 2006:1273

 

Energimåler

C.3. Er udstyret forsynet med forbrugsmålere?

 

 

 

 

Flammehæmmere

C.6. Er udstyret fri for flammehæmmerne PBB (<0,1%) og PBDE (<0,1%) samt tilsatte chlorparafiner (<0,1%) jf. RoHS 2002/957/EF?

 

 

 

 

Flergangs

 

C.7. Tilbydes tilbehør og forbrugsmaterialer som kan anvendes flere gange?

 

 

 

Ftalater

C.7. Er udstyret fri for (<1%) ftalaterne: DEHP, DBP, BBP, DNOP, DIDP og DINP?

C.3. Indeholder plast i produktet < 100 ppm af ftalaterne: DEHP, DBP, BBP, DNOP, DIDP og DINP

 

 

 

Gas lækage

C.4. er udstyret testet for lækage jf. EN 740?

 

 

 

 

IEC-standard

 

C.1 Medfølger produktdokumentation der fortæller hvordan miljøbelastningen kan reduceres jf. IEC-standard 60601-1-9?

 

C.1 Medfølger produktdokumentation der fortæller hvordan miljøbelastningen kan reduceres jf. IEC-standard 60601-1-9?

 

Kloreret plast

B.4. Plast i emballagen må ikke indeholde kloreret plast f.eks. PVC

 

 

 

 

Metaller

Jf. forordning 1997:645 må bly, cadmium og kviksølv ikke findes i batterierne (Pb og Hg <0,1%, Cd <0,01%)

 

C.5. Er udstyret fri for metallerne bly (<0,1%), cadmium (<0,01%), kviksølv (<0,1%) og hexavalent chrom (<0,1%)? Jf. RoHS 2002/957/EF

C.6. Er udstyret fri for batterier med indhold af bly, kviksølv og kadmium?

 

 

 

Miljøafgift batterier

A.3. Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645

B.1 Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645

A.3. Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645

B.1 Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645

B.1 Tilbudsgiver skal dokumentere at der er betalt miljøafgift for miljøfarlige batterier - jf. SFS 1997:645

Papirspare

 

C.5. Kan udstyret indstilles så der ikke sker automatisk udskrift?

 

 

 

RoHS

 

C.2 Opfylder udstyret kravene i RoHS-direktivet 2002/95/EF m.h.t. kemikalier og tungmetaller?

 

C.2 Opfylder udstyret kravene i RoHS-direktivet 2002/95/EF m.h.t. kemikalier og tungmetaller?

 

Ubleget eller uden klorgas

Emballage af papir/pap: B.5. Cellulose skal være ubleget eller bleget uden klorgas (dvs. med ECF eller TCF-metoden)

 

 

 

 

Vandautomatik

 

 

 

 

B.3 Anlægget skal være konstrueret således at indtag af vand reduceres eller stoppes når der er nok recirkuleret vand i systemet

Vandbesparelse

 

 

 

 

Kan anlægget drives med en konversionsfaktor på mindst 70%