Projektweb

Grønne indkøb til sygehuse - med fokus på ftalater

På basis af oplysninger fra leverandører/producenter er der udarbejdet en liste over medicinske forbrugsartikler fri for mærkningspligtige ftalater.

Listen kan henter som pdf-fil her. (Bemærk at den er i A3-format, men den kan også printes i A4).

Yderligere er der udarbejdet en sammenfatning med konklusioner.

Ideen er at listen skal tjene til inspiration for produktgrupper og indkøbere på danske sygehuse - og at den vil bliver yderligere udbygget/opdateret. Det er dog endnu ikke besluttet, hvad der skal ske efter projektets afslutning.

Hvilke produktområder omhandler listen

Listen omfatter udstyr/artikler der ifølge ’Medicodirektivet’ skal mærkes såfremt det indeholder prioriterede ftalater, men som er fri for disse stoffer.

 

Ifølge Direktivet om medicinsk udstyr (2007/47/EF) omfatter mærkningspligten ”dele af et udstyr (eller udstyret selv), som skal administrere og/eller fjerne medicin, kropsvæsker eller andre stoffer til eller fra kroppen, eller udstyr, der er beregnet til transport og opbevaring af disse kropsvæsker eller stoffer”.

 

Lidt forenklet sagt handler det således om alle de typer produkter/udstyr, hvor der indgår blødgjort plast i produkterne og hvor produkterne ved anvendelse har direkte kontakt til patienternes krop eller kropsvæsker.

 

Læs eventuelt yderligere om kravene her.

 

Datakvalitet

Omfang:

Undersøgelsen af praktiske grunde fokuseret på medlemmer af Medicoindustrien men ca. 15 virksomheder udenfor denne forening er også blevet kontaktet.

Der er rapporteret samlet ca. 800 produkter eller produktgrupper fra 22 virksomheder. Yderligere 5-6 virksomheder har meldt at de ikke har relevante produkter. Det skønnes at ca. 15 medlemsvirksomheder yderligere har relevante produkter, men det vides ikke om disse er frie for mærkningspligtige ftalater.

Oplysningernes detaljering

En del leverandører/producenter har leveret et komplet og fyldestgørende data sæt. Det gælder især leverandører med egen produktion.

Mange leverandører oplyser dog alene at produktet er ’fri for DEHP’, ’fri for mærkningspligtige ftalater’ eller ’fri for ftalater’.  En del leverandører oplyser alene at produkterne er fri for blødgørere, men leverer ingen oplysninger om hvilke materialer der indgår. For disse kan det derfor ikke vurderes om det er sandsynligt at produkterne er fri for blødgørere. I et enkelt tilfælde oplyser leverandør/producent at der ikke indgår blødgører selv om produktet indeholder PVC (Edwards Lifesciences).

Flere af disse leverandører har tilkendegivet at de gerne vil bidrage med yderligere oplysninger, men at det er et omfattende og kompliceret arbejde at fremskaffe oplysningerne fra de forskellige producenter. Det vides derfor ikke hvornår disse oplysninger kan være fremskaffet.

Enkelte leverandører har sendt oplysninger om både produkter med og uden mærkningspligtige ftalater. I disse tilfælde er det kun oplysningerne om produkter fri for mærkningspligtige ftalater der medtaget på listen.

Gruppering/kategorisering

I spørgeskemaet der blev udarbejdet med bistand fra Medicoindustrien blev det anbefalet at søge oplysning om produkternes klassificering i forhold til GMDN-systemet . En del leverandører har givet disse oplysninger – især de store internationale. Men for mange leverandører mangler denne kategorisering, da det ikke er et krav at anvende denne kategorisering i Danmark - og i øvrigt er ganske bekosteligt at blive medlem af ordningen.

Spørgeskemaet indeholdt derudover rubrikkerne ’produkttype’ og ’funktion’. Disse er udfyldt af alle leverandørerne. På denne baggrund er produkterne søgt grupperet i forhold til den gruppering HCWH anvendte i deres undersøgelse fra 2006. Dette er gjort med det formål at samle produkter med beslægtede anvendelser og skabe sammenlignelighed med HCWH’s undersøgelse. Der er dog tilføjet tre nye grupperinger: ’Colostomy products’, ’Haemostatic products’ og ’In vitro fertilisation’.

I forbindelse med besøg i regionerne er det blevet klart, at man her ønsker en klassificering i forhold til UNSPSC-systemet, da dette system omfatter alle de varetyper der indkøbes. Leverandørerne vil derfor blive bedt om at tildele denne klassificering til de produkter de har oplyst.

Produktliste

Om substitution:

Substitution af de prioriterede ftalater er ikke uproblematisk.

Der er i projektet udført en sammenfatning af nogle af udfordringerne ved substitution af de prioriterede ftalater på baggrund af interviews med regionale indkøbere og  producenter.

Læs om substitution her.

Om mærket:

 

 

 

 

Dette internationale symbol skal anvendes på det relevante medicinsk udstyr, hvis det indeholder de klassificerede ftalater DEHP, BBP, DBP eller DIBP.

Den aktuelle ftalat skal angives ved siden af trekanten.